مسولیت اجتماعی جهانی

بازرگانی نجومی به عنوان یک برند ایرانی در قبال کمک و توسعه به تجارت جهانی پایند به اصول سازمان تجارت جهانی میباشد.

اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده‌ است بدین شرح می‌باشد:

* ارتقای سطح زندگی

* تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو

* توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی

* دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع

* حفظ محیط زیست

* افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی

ما دغدغه  تجارتی سالم

مفید

عدالت محور

حلال

طابع قوانین جمهوری اسلامی ایران

و  همراه با اطمینان و رضایت طرفین معامله هستیم.